stem

  • Mijn kind is hees en anderen verstaan hem vaak niet goed. Ik merk ook dat hij soms moe wordt van praten.
  • Onze zoon is vaak verkouden en daarna blijft hij nog een hele tijd schor en hees.

Bij een hese stem sluiten de stembanden niet goed. Bij kinderen komt dit meestal door verkeerd stemgebruik, zoals bijvoorbeeld veel schreeuwen of stemmetjes nadoen. Als de heesheid niet overgaat, is het goed hier een keer een afspraak voor te maken.

We geven dan advies op maat en met stemoefeningen kijken we of de stem verbetert. Dit merk je al binnen een paar sessies.

Toen we merkten hoe vaak Jesse stemmetjes nadeed, hebben we met hem een teken afgesproken om hem erop te attenderen. Het stemmetjes nadoen werd al snel minder, en zijn stem stukken beter. Ouders van Jesse, 7 jaar

Floris is vrijwel geheel verlost van zijn hese stem!