tarieven en vergoeding

Met verwijzing

Je kunt bij ons altijd terecht als je een geldige verwijzing hebt van huisarts of specialist. Het tarief is landelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

De vergoeding is afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten. Volwassenen dienen rekening te houden met het eigen risico.

Zonder verwijzing

Ook zonder verwijzing kun je bij ons terecht, voor individuele afspraken om je presentatie en communicatie te verbeteren of bijvoorbeeld voor het veranderen van je accent.

Accentverbetering en logopedie om je presentatie en communicatie te verbeteren vallen niet onder de zorgverzekering.

De kosten bedragen € 46,00 excl. btw per dertig minuten. De sessies duren een half uur bij accentverandering en een uur bij presentatie- of communicatietraining. Het zijn meestal korte trajecten. Tijdens de eerste afspraak kunnen wij inschatten hoeveel sessies nodig zijn.