stemverandering bij transgender personen

  • Mijn stem past niet bij hoe ik me voel. Ik voel me een vrouw, maar klink als een man.
  • Als ik een instantie bel word ik vaak met “Meneer” aangesproken, zelfs als ik me als “Mevrouw J.” voorstel aan het begin van het gesprek.
  • Ik merk dat mensen die ik nog niet ken in verwarring raken als ik praat. Ze kijken me vreemd aan als ik iets zeg. Ik zie er vrouwelijk uit, maar mijn stem klinkt nog mannelijk. Daarom praat ik liever niet met onbekende mensen.
  • Ik heb een hekel aan mijn zware stem. Ik probeer wat zachter en hoger te praten, maar dat gaat pijn doen na een paar minuten. Het klinkt ook heel overdreven als ik dat doe.
  • Door mannelijke hormonen is mijn stem wel lager geworden, maar ik klink nog steeds als een lief meisje. Dat vind ik heel vervelend.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de stem en spraak van vrouwen en mannen. Het meest opvallende verschil is dat mannen met een lagere toonhoogte spreken. Dit komt omdat jongens in de puberteit door hormoonverandering langere en dikkere stembanden krijgen (baard in de keel). Hierdoor wordt de stem lager. Mannen spreken ook met meer borstresonantie wat de stem mannelijk laat klinken. Vrouwen spreken vaak zachter, articuleren lichter en variëren meer in toonhoogte als ze spreken dan mannen. Er is ook een verschil in het gebruik van gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Transvrouwen
Een hormoonbehandeling bij transvrouwen leidt niet tot nauwelijks tot een wijziging van de spreektoonhoogte. Dat komt doordat de stembanden van een man – die in de puberteit zijn uitgegroeid en langer zijn dan die van een vrouw – door hormonen niet korter worden. Een logopedische behandeling kan echter wel uitkomst bieden. Het doel van een logopedische behandeling bij transvrouwen is het vervrouwelijken van de stem, spraak, intonatie, gebaren, gezichtsuitdrukking, lachen en hoesten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fase van de transitie, je karakter en je postuur.

Transmannen
Een hormoonbehandeling leidt bij transmannen wel tot een verlaging van de stem. De stembanden worden door een hormoonverandering dikker, waardoor  de stem lager wordt. Deze verlaging kan binnen 1-4 maanden na start van de hormoonbehandeling optreden. Naast een verlaging van de stem door hormonen kan er d.m.v. een logopedische behandeling bij transmannen worden gewerkt aan het vermannelijken van de stem, spraak, gebaren, intonatie, gezichtsuitdrukking, en het lachen.

Tijdens de therapiesessies krijg je advies en feedback en oefenen we veel zodat je met thuis ook aan de slag kunt. Door je nieuwe stem veel te gebruiken zal je sneller het gewenste resultaat bereiken!

Marieke van Hal maakt deel uit van de Expertisewerkgroep ‘Logopedie en transgenderzorg’. In 2018 is de werkgroep gestart. Logopedisten met ruime ervaring in het werken met transgender personen hebben hun krachten gebundeld. Zij zetten zich actief in voor het vergroten van kennis, vaardigheden en voorwaarden voor verantwoorde logopedische zorg.

Bekijk hier het nieuwsbericht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie over de Expertisewerkgroep ‘Logopedie en transgenderzorg’.